Ana içeriğe atla

Lisans/Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   Tıklayınız

Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Güncellenmesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  Tıklayınız

Bap Yönergesi  Tıklayınız

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi  Tıklayınız

Diploma, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge  Tıklayınız

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi  Tıklayınız

Meslek Yüksek okulları İş yeri Eğitim Yönergesi  Tıklayınız

Meslek Yüksek okulları Zorunlu İş yeri Stajı Yönergesi  Tıklayınız

Ön lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Cap ve Yandal Yönergesi  Tıklayınız

Ön lisans ve Lisans Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi 

Özel Öğrenci Yönergesi  Tıklayınız

Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Eğitimi Yönergesi  Tıklayınız

Teknoloji Fakültesi İş yeri Eğitimi Yönergesi  Tıklayınız

Teknoloji Fakültesi Zorunlu İş yeri Staj Yönergesi  Tıklayınız

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SENATO ESASLARI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

2019 SENATO 29 MADDE-ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI

LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AZAMİ SÜRELERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

YATAY GEÇİŞ SENATO ESASLARI

YAZ OKULU ESASLARI